Gelato Paradiso

$35.00

THC : 94%
Weight : 1G Pod
Strain : i-hybrid