Cherry Vanilla Kush (i-hybrid)

$35.00

Rated as high potency.
  • 1G Pod
  • THC : 91.61%
  • CBD : 3.01%